Tanker om sæsonåbningen….

Posted: 7 June, 2013 in Nyheder

Som tidligere nævnt, så satte både Andreas og Christian for en uges tid siden PR på 110 m hæk ved ABC 1 i Aarhus. Det er selvfølgelig rigtig fedt, at det går i den rigtige retning, og det glæder da også både mig og mine aktive, at det arbejde vi har lavet, også bærer frugt.

Sidste mand fra “mit hækkeløbs-trekløver”, Jon Yde Bentsen måtte jo som bekendt stoppe karrieren alt for tidligt sidste år efter et uheld i vægttræningen, men han er om nogen, en der kender både min træning samt Andreas og Christian. Og som Jon altid har været god til, så stillede han det simple, men alligevel komplicerede spørgsmål: “Hvorfor løber de så stækt lige nu”?

Og ja, det var faktisk et godt spørgsmål, som jeg her vil komme med lidt tanker i forhold til:-)

Lad mig starte med Christian, for det er så ganske simpelt. Christian har en kapacitet rent fysisk og teknisk, som gør ham til en 14,2-14,5 sek. løber, hvis han får alt til at stemme. Han har dog haft store problemer med, at få det til at stemme rent teknisk dels i konkurrence og dels med 10 hække i træk.

Så uden at gøre det for teknisk, så havde vi dybest set aftalt, at han skulle nøjes med at løbe 95 % og dermed “safe”, så han på den måde kunne vise lidt af sit niveau, og få “en PR på papiret”. Og som sagt så gjort;-)

I forhold til Andreas, så er det lidt mere komplekst. Dels fordi det er på et noget højere niveau det foregår på, og dels fordi en række fysiske of tekniske problemstillinger er blevet forsøgt løst samtidig.

Jeg skrev i et tidligere indlæg, at de 3 stævner Andreas løb (Weinheim (GER), Rhede (GER) og Aarhus) alle skulle bruges til den sidste tekniske finpudsning inden “den rigtige” konkurrencesæson skulle starte. At der så kom en PR med på vejen, betyder ikke at vi er færdige med den proces vi har kørende frem mod en forhåbentlig god formtop, men mere et udtryk for, at hele udviklingen pt. kører rigtig godt. At vi var i en udviklingsproces under stævnerne, kunne da også ses af resultaterne, hvor han på få dage gradvist forbedrede sig over 1/4 sek. – fra 14,20 til 13,94/13,88 W.

Helt overordnet er der tre parametre, som der er arbejdet målrettet på kombineret med en helt overordnet justering af tilgangen af træningsopplægget. Disse vil jeg kort beskrive nedenfor:

Justeret tilgang
I juni 2012 fik Andreas en meget alvorlig skade, som potentielt kunne sætte en stopper for alt fremtidig hækkeløb. En næsten totalt overrevet fascia plantaris (hulfodssenen) bevirkede en meget lang pause og efterfølgende genoptræning. Da han så vendte tilbage til noget nær almindelig træning i slutnignen af januar, besluttede jeg, at sørge for, at sæsonoplægget skulle være præget af en meget langsom progression kombineret med en stor mængde generel træning, som hele tiden blev ledsaget elementer af intensivt konkurrencelignende træning. Derved har vi dels sørget for, at den generelle mængde højintensiv træning har været lav, men uden at “komme for langt væk” fra det som målet med planen er: Maksimal hækkeløb. Dvs. at han hele tiden “snuser” til det, som vi træner frem imod, så den fysiske og tekniske lagring forhåbentlig bliver så effektiv som mulig. Konceptet er inspireret af Malcolm Arnold (manden bag bl.a. tidligere verdensrekordholder Colin Jackson), og har betydet en god opbygning frem mod sæsonen. Modsat har det bevirket, at Andreas på det seneste har følt sig lidt tung, hvilket bliver opgaven i indeværende og de kommende uger at få pillet væk.

Udover det generelle set-up, har vi på tre specifikke områder lagt en særlig indsats, som ser ud til at bære frugt:

1. tiltag – fokus på fopfart
Dels pga. problemer med baglårene og dels pga. fodproblemerne i 2012, så har den egentlige hurtighedstræning været lidt nedprioriteret i en lang periode. Men efter den grundige opbygning vi lavede i vinters, har Andreas kunnet holde til en helt anden både mængde og kvalitet i hurtighedstræningen, som ser ud til at have båret frugt. Vi må dog pt. konstatere, at den lange periode uden denne type træning har gjort, at vi nu igen må skære lidt ned, for at han ikke bliver for slidt af den forøgede mængde/kvalitet.

2. tiltag – fokus på teknik
Vi har i en længere periode arbejdet med to helt specifikke områder, som ser ud til at have en god effekt. Udover de fokusområder vi har haft fra tidligere år omkring kontrabevægelser, angrebsposition etc., så har vi i år fokuseret på hofte styrke/-position i både sprint samt i forbindelse med hækkeløb – bl.a. inspireret af nogle lange snakke jeg havde på stranden på Bahamas sidste efterår med den hollandske forsker i biomekanik samt tidligere toptræner Fransh Bosch (vi var begge ramt af jet-lag under en konference, så vi skulle have natten til at gå med et eller andet konstruktivt!!). Det andet område vi har arbejdet en del med, er en mere agressiv kropsholdning i løbet mellem hækkene. Det har givet nogle problemer i indkøringsfasen (bl.a. DM finalen indendørs, hvor alle hække vel blev væltet), men som nærmer sig et fremragende resultat.

Et andet teknisk udviklingsområde, stivhed i fodarbejdet mellem hækkene, har så tilgengæld været lidt på stand-by efter fodskaden, men hvis ovenstående fokus-områder mere eller mindre løses i 2013, så er vi klar til at lave “Robles-inspireret” fodledsarbejde frem mod 2014 sæsonen.

3. tiltag – fokus på maksimal styrke
Det er egentlig ikke et nyt tiltag, at have stor fokus på maksimal styrke. Vi har dog forsøgt at lave et relativt simpelt oplæg til styrketræningen, hvor få men gode øvelser er opprioriteret til, at opbygge en forøget makismal styrke. Det har virket ganske godt (selvom der kan tages et yderligere hak næste efterår), og har gjort, at jeg mener at grundstyrkeniveauet pt. et helt på højde med det niveau det bør have i forhold til årets målsætninger. Og nu hvor “motoren” er opbygget, så handler de kommende uger om, at få den “tunet” optimalt;-)

Formtop
Hjemmearbejdet er dermed mere eller mindre på plads i forhold til 2013 sæsonen, hvor vi de kommende uger har fokus på optimereing frem mod en masse spændende stævner. Den planlagte topningsperiode tyvstartes på søndag med landsholdsudtagelsesstævnet i Helsingør, hvorefter en række MEGET interessante stævner følger.

Mere om dette senere….

Det var nogle tanker omkring hvad vi har planlagt og udført i denne sæson indtil videre, og lidt et blik frem imod den kommende tids arbejde. Forhåbentlig kan den positive udvikling fortsætte henover sæsonen – vi er hvertfald ganske positive på nuværende tidspunkt:-)

Nedenfor kan man se Andreas og Christians PR løb fra sidste onsdag i Aarhus:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s